Dirigent

Dirigent

Bas ’t Hart begon als 4-jarige kleuter zijn muzikale ontwikkeling als leerling van zijn vader, vioolpedagoog Piet ‘ t Hart aan de Veldhovense Muziekschool.

Tijdens zijn opleiding tot orthopedagogisch musicus aan het Conservatorium van Maastricht kreeg Bas ook onderricht in zang en koordirectie, maar hij bleef voornamelijk instrumentalist: viool, piano en gitaar.

In 1995 begon Bas zich meer te interesseren voor de vocale muziek: hij volgde directielessen van Kurt Thomas in Utrecht, werd 1e tenor/muzikaal leider van het kwartet Quatre Men, ook dirigeerde hij enkele kamerkoren.

Vanaf 2004 werd Bas zeer actief in de lichte muziek na de zomercursus Vocal Pop & Jazz Days in Soesterberg en zong o.a. onder leiding van Darmon Meader (New York Voices). Hij volgde ook directie- en arrangeerles bij Tijs Krammer en studeerde aan de Royal Academy of Music in Denemarken.

Het Haarlems Jazzkoor staat sinds 2015 onder zijn leiding en werkt hij op het Rudolf Steiner College in Haarlem als ondersteuningscoördinator.

Sinds mei 2024 is Bas als dirigent verbonden aan popkoor Shuffles.

Popkoor Shuffles